taner aktaş
İstanbul Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Başvuru Şartları ve Kontenjanları
Merhaba Arkadaşlar, 

Türkiye' de üniversite okumak isteyen öğrenciler için YÖS hakkında detaylı bilgiler vermeye devam ediyoruz. İstanbul Üniversitesi' nde okumak isteyen öğrenci adayları öncelikle başvuru koşullarını dikkatlice okuyun:

İÜYÖS Başvuru Koşulları:

 İÜYÖS başvuruları http://yos.istanbul.edu.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru süre içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecek.
 YÖS Kursları için tıklayınız.

İÜYÖS Adayları: 

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 
 1) Yabancı uyruklu olanların, 
 
 2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birlikteliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından 
kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 
 
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların, 
 
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 
 
5) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education – Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir. 
 
b) Adaylardan: 
 1) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 
 
  2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 
 
  3) Bu kılavuzun 2.1./a-2 maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), 
 
 
 4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 
 
 5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya bu kılavuzun 2.1./a-2 maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez. 
 
 ÖNEMLİ : 
Bu kılavuzun Başvuru Koşulları başlıklı 2. maddesinin (b) bendinde belirtilen durumda olan adaylar sınava girseler bile tespit edildiğinde sınavları geçersiz sayılır. 

İstanbul Üniversitesi YÖS Nasıl Yapılır?

 • İÜYÖS girecek adaylar İÜYÖS Sınavına Giriş Belgesi ile pasaportlarını yanlarında bulundurmalı.Pasaportlarının kimlik bilgileri bulunan sayfasının fotokopisini yanlarında bulundurmaları zorunludur. 
 • Adaylar, yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı bulundurmak zorundadırlar. 
 • Cep telefonu ve hesap makinası ile sınava girmek yasaktır.
 • Tek oturum şeklinde yapılacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. 
 • İki test uygulanacaktır. Bu testlerden biri Temel Öğrenme Becerileri Testi, diğeri Türkçe Testidir. Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır. Bu test, dile çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır. 
 • YÖS Türkçe Testi 60 sorudan oluşmakta olup, adayların Türkçe yazılmış ifadeleri anlama güçlerini ölçme amacını gütmektedir.
 • İÜYÖS' te Önce Temel Öğrenme Becerileri Testi ardından Türkçe Testi uygulanacaktır. 
 • Temel Öğrenme Becerileri Testi için sınav süresi 90 dakikadır. 
 • Türkçe Testi için sınav süresi 60 dakikadır. 
 • İÜYÖS’ te uygulanacak iki teste ait sorular, sınav sırasında ayrı kitapçıklar halinde adaylara verilecektir. 
 • Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli”

2013 İÜYÖS - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI KONTENJANLARI

2013 İÜYÖS - ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS QUOTAS

Kodu/

Programın Adı

Name of Programme

Süre

Konte

Özel Koşullar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ISTANBUL UNIVERSITY

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Cerrahpasa Faculty of Medicine

105610016

Cerrahpaşa Tıp

Cerrahpasa Medicine

6

5

105610025

Cerrahpaşa Tıp (İngilizce)

Cerrahpasa Medicine (English)

6

3

15, 28

Eczacılık Fakültesi

Faculty of Pharmacy

105610052

Eczacılık Fakültesi

Faculty of Pharmacy

5

5

Edebiyat Fakültesi

Faculty of Letters

105610061

Alman Dili ve Edebiyatı

German Language and Literature

4

5

125

105610079

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

American Culture and Literature

4

5

15

105610334

Antropoloji

Anthropology

4

2

105610088

Arap Dili ve Edebiyatı

Arabic Language and Literature

4

5

121

105630056

Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ)

Arabic Language and Literature (EP)

4

5

121

105610104

Bilgi ve Belge Yönetimi

Management of Information and Documents

4

5

105630083

Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ)

Management of Information and Documents (EP)

4

5

105610113

Coğrafya

Geography

4

4

105611147

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Contemporary Turkish Dialects and Literatures

4

2

105610122

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Contemporary Greek Language and Literature

4

1

114

105610131

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Ancient Greek Language and Literature

4

2

105610149

Fars Dili ve Edebiyatı

Persian Language and Literature

4

5

105630065

Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ)

Persian Language and Literature (EP)

4

5

105610158

Felsefe

Philosophy

4

5

105610167

Fransız Dili ve Edebiyatı

French Language and Literature

4

5

85

105610176

Hititoloji

Hittitology

4

4

105610185

İngiliz Dili ve Edebiyatı

English Language and Literature

4

3

15

105610194

İspanyol Dili ve Edebiyatı

Spanish Language and Literature

4

3

105610201

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Italian Language and Literature

4

5

105610961

Klasik Arkeoloji

Classical Archaeology

4

1

105610219

Latin Dili ve Edebiyatı

Latin Language and Literature

4

10

105610228

Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

Interpretation & Translation (German)

4

1

105610237

Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

Interpretation & Translation (French)

4

2

105610246

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Interpretation & Translation (English)

4

1

105610988

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Protohistoria and Near Asia Archaeology

4

1

105610264

Rus Dili ve Edebiyatı

Russian Language and Literature

4

2

115

105610273

Sanat Tarihi

History of Art

4

5

 

105610282

Sosyoloji

Sociology

4

2

105610291

Tarih

History

4

5

105610316

Türk Dili ve Edebiyatı

Turkish Language and Literature

4

4

105630047

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

Turkish Language and Literature (EP)

4

4

105610325

Urdu Dili ve Edebiyatı

Urdu Language and Literature

4

1

Fen Fakültesi

Faculty of Sciences

105610343

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Astronomy and Space Sciences

4

4

105610352

Biyoloji

Biology

4

10

105610361

Fizik

Physics

4

7

105630153

Fizik (İÖ)

Physics (EP)

4

3

105610379

Matematik

Mathematics

4

2

105610388

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Molecular Biology and Genetics

4

3

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Hasan Ali Yucel Faculty of Education

105610397

Almanca Öğretmenliği

Teacher Training in German

4

4

105610952

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Teacher Training in Computer Sciences and

4

4

105610413

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Teacher Training in Sciences

4

4

105610422

Fransızca Öğretmenliği

Teacher Training in French

4

4

85

105610431

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Teacher Training in Mathematics at Primary

4

4

105610449

İngilizce Öğretmenliği

Teacher Training in English

4

4

105610458

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Guidance and Psychology Counseling

4

4

105610467

Sınıf Öğretmenliği

Teacher Training at Primary School Level

4

4

105610476

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Teacher Training in Social Studies

4

4

105610485

Türkçe Öğretmenliği

Teacher Training in Turkish

4

4

105610494

Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Teacher Training for Children of High Intelligence

4

4

46

Florence Nightingale Hemşirelik

Florence Nightingale Faculty of Nursing

105611192

Hemşirelik

Nursing

4

5

Hukuk Fakültesi

Faculty of Law

105610501

Hukuk Fakültesi

Faculty of Law

4

10

105630092

Hukuk Fakültesi (İÖ)

Faculty of Law (EP)

4

10

İktisat Fakültesi

Faculty of Economics

105610519

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Labor Economics and Industrial Relations

4

5

105630171

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Labor Economics and Industrial Relations (EP)

4

5

105611068

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Labor Economics and Industrial Relations

4

5

105610528

Ekonometri

Econometrics

4

5

105610537

İktisat

Economics

4

5

105630162

İktisat (İÖ)

Economics (EP)

4

5

105610546

İktisat (İngilizce)

Economics (English)

4

5

15, 28

105610997

İktisat (Uzaktan Eğitim)

Economics (Distance Education)

4

5

 

105610555

İşletme

Management

4

5

105611005

İşletme (Uzaktan Eğitim)

Management (Distance Education)

4

5

105610564

Maliye

Public Finance

4

5

105611077

Maliye (Uzaktan Eğitim)

Public Finance (Distance Education)

4

5

105610573

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Political Science and International Relations

4

5

105630189

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ)

Political Science and International Relations (EP)

4

5

105610582

Turizm İşletmeciliği

Tourism Management

4

5

15

İlahiyat Fakültesi

Faculty of Theology

105611262

İlahiyat

Theology

4

12

121, 708

105630214

İlahiyat (İÖ)

Theology (EP)

4

12

121, 708

105611271

İlahiyat (İngilizce)

Theology (English)

4

10

21, 28

105610404

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Teacher Training in Religious Culture and Ethics

4

3

İletişim Fakültesi

Faculty of Communication

105610607

Gazetecilik

Journalism

4

10

4

105610616

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Public Relations and Presentation

4

2

4

105611041

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan

Public Relations and Presentation (Distance

4

2

105610625

Radyo, Televizyon ve Sinema

Radio, Television and Cinema

4

2

4

İstanbul Tıp Fakültesi

Istanbul Faculty of Medicine

105610634

İstanbul Tıp

Istanbul Medicine

6

5

İşletme Fakültesi

Faculty of Management

105610643

İşletme

Management

4

4

105610652

İşletme (İngilizce)

Management (English)

4

2

15, 28

Mühendislik Fakültesi

Faculty of Engineering

105610661

Bilgisayar Mühendisliği

Computer Engineering

4

2

15, 86

105630205

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)

Computer Engineering (EP)

4

2

15, 86

105610679

Çevre Mühendisliği

Environmental Engineering

4

2

105610688

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Marine Transport Management Engineering

4

2

105610697

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Electrical & Electronic Engineering

4

2

15, 86

105630198

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)

Electrical & Electronic Engineering (English) (EP)

4

2

15, 86

105610704

Endüstri Mühendisliği

Industrial Engineering

4

2

105610713

İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering

4

2

15, 86

105610722

Jeofizik Mühendisliği

Geophysical Engineering

4

2

105610731

Jeoloji Mühendisliği

Geological Engineering

4

2

105610749

Kimya

Chemistry

4

2

46

105610758

Kimya Mühendisliği

Chemical Engineering

4

2

15, 86

105610767

Maden Mühendisliği

Mining Engineering

4

2

105610776

Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering

4

2

105610785

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metallurgy and Material Engineering

4

2

 

Orman Fakültesi

Faculty of Forestry

105610794

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Forest Industries Engineering

4

4

105610801

Orman Mühendisliği

Forest Engineering

4

9

105610819

Peyzaj Mimarlığı

Landscape Architecture

4

5

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Faculty of Political Sciences

105610828

İşletme

Management

4

3

105610837

Kamu Yönetimi

Public Administration

4

3

15

105610846

Uluslararası İlişkiler

International Relations

4

3

15, 86

Su Ürünleri Fakültesi

Faculty of Fish and Fisheries

105610943

Su Ürünleri Mühendisliği

Marine Science Engineering

4

3

15, 86

Veteriner Fakültesi

Faculty of Veterinary Sciences

105610864

Veteriner Fakültesi

Faculty of Veterinary Sciences

5

5

Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu

School of Transports and Logistics

105610916

Ulaştırma ve Lojistik

Transports and Logistics

4

1

46

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Faculty of Open and Distance Education

105611183

Coğrafya (Açıköğretim)

Geography (Extended Learning)

4

700

105611174

Felsefe (Açıköğretim)

Philosophy (Extended Learning)

4

175

105611314

İktisat (Açıköğretim)

Economics (Extended Learning)

4

350

105611298

İşletme (Açıköğretim)

Management (Extended Learning)

4

700

105611289

Sosyoloji (Açıköğretim)

Sociology (Extended Learning)

4

700

105611305

Tarih (Açıköğretim)

History (Extended Learning)

4

350

Veteriner Fakültesi

Faculty of Veterinary Sciences

Meslek Yüksekokulu

Vocational School

105650024

Gıda Teknolojisi

Food Technology

2

5

105650845

Atçılık ve Antrenörlüğü

Horse Riding and Coaching

2

5

Ormancılık Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Forestry

105650509

Mobilya ve Dekorasyon

Furniture and Decoration

2

2

105650051

Sulama Teknolojisi

Irrigation Technology

2

2

105650069

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Decorative Plant Farming

2

2

105650854

Avcılık ve Yaban Hayatı

Hunting and Wild Life

2

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.

Vocational School of Health Services

105650078

Ağız ve Diş Sağlığı

Oral and Dental Health

2

2

105650599

Diş Protez Teknolojisi

Dental Prosthetic Technology

2

2

105650712

Radyoterapi

Radiotherapy

2

2

105650103

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Medical Documentation and Secretarial

2

2

105650633

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Medical Imaging Techniques

2

2

105650615

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Medical Laboratory Techniques

2

2

Teknik Bilimler Meslek Y.O.

Technical Sciences Vocational School

105650651

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Shoe Design and Manufacture

2

2

105650448

Basım ve Yayın Teknolojileri

Printing and Publication Technologies

2

2

105650421

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

2

105670346

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

Computer Programming (EP)

2

2

105650236

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Biomedical Equipment Technology

2

1

105670355

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)

Biomedical Equipment Technology (EP)

2

1

105650457

Deri Teknolojisi

Leather Technology

2

2

105650272

Elektrik

Electricity

2

1

105670125

Elektrik (İÖ)

Electricity (EP)

2

1

105650563

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Electronic Communication Technology

2

1

105670416

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)

Electronic Communication Technology (EP)

2

1

105650572

Elektronik Teknolojisi

Electronic Technology

2

1

105670425

Elektronik Teknolojisi (İÖ)

Electronic Technology (EP)

2

1

105650554

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Air Conditioning and Cooling Technology

2

1

105670407

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Air Conditioning and Cooling Technology (EP)

2

1

105650581

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Control and Automation Technology

2

1

105670434

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)

Control and Automation Technology (EP)

2

1

105650624

Lastik ve Plastik Teknolojisi

Rubber and Plastic Technology

2

1

105650342

Makine

Machinery

2

1

105670179

Makine (İÖ)

Machinery (EP)

2

1

105650536

Otomotiv Teknolojisi

Automotive Technology

2

2

105650642

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Radio and Television Technology

2

2

105670452

Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ)

Radio and Television Technology (EP)

2

2

105650475

Seramik, Cam ve Çinicilik

Ceramics, Glass and Tiles

2

2

105650678

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Civil Avitation Cabin Services

2

2

105650466

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Civil Defense and Fire Fighting

2

2

105650378

Su Altı Teknolojisi

Underwater Technology

2

2

105650687

Uçak Teknolojisi

Aircraft Technology

2

2

2013 İÜYÖS - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI KONTENJANLARI (ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLAR)

2013 İÜYÖS - ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS PRELIMINARY QUOTAS (PROGRAMS WHİCH ACCEPT STUDENTS BY APTITUDE EXAM)

Kodu/

Programın Adı

Name of Programme

Süre

Konte

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

School of Physical Education and Sports (Bk.16)

105680111

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

School of Physical Education and Sports (Bk.16)

4

4

Devlet Konservatuvarı

State Conservatory

105690226

Arp

Arp

4

2

105690323

Bale Dansçılığı

Ballet Dancing

4

2

105690165

Fagot

Bassoon

4

1

105690129

Flüt

Flute

4

1

105690235

Gitar

Guitar

4

3

105690253

Keman

Violin

4

1

105690147

Klarnet

Clarinet

4

1

105690289

Kontrabas

Double Bass

4

1

105690174

Korno

Horn

4

1

105690138

Obua

Oboe

4

1

105690068

Opera

Opera

4

2

105690332

Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik

Ottoman Age Comporative Music

4

2

105690314

Oyunculuk

Acting

4

2

105690244

Piyano

Piano

4

4

105690156

Saksafon

Saxophone

4

1

105690192

Trombon

Trombone

4

1

105690183

Trompet

Trumpet

4

1

105690262

Viyola

Viola

4

1

105690271

Viyolonsel

Violoncello

4

1

105690208

Vurmalı Çalgılar

Drums

4

1

Anasayfa || Hakkımızda || İletişim || Üye Ol / Giriş ||  Hoşgeldiniz : Tarih : 10.10.2015 11:59:43  Toplam Kurum : 95 Toplam Üye : 1570 Toplam Fırsat : 3