Liselerarası Kısa Film Yarışması
KursKayıt/ Eğitim Haberleri
Youtube, Facebook, Twiter gibi birçok sosyal paylaşım sitesinde gençlerimizin video ya da kısa filmlerini izledik. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gençlerimizin yetenklerini 6. “GENÇLİĞİN GÖZÜNDEN”  TÜRKİYE LİSELERARASI KISA FİLM YARIŞMA PROJESİ   ile genç yetenekleri buluşturuyor. KursKayıt ekibi olarak böyle güzel bir etkinlikten dolayı Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' ne ve bu çalışmalarda emeği gececek tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz.

Son Başvuru Tarihi:
22 mart 2013

Ödül: Kamera

ÇANKAYA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 6. “GENÇLİĞİN GÖZÜNDEN”  TÜRKİYE LİSELERARASI KISA FİLM YARIŞMA PROJESİ   

GENEL HEDEF: Sanatsal Yaratıcılığı ve Üretimi Geliştirmek

HEDEF KİTLE:
Türkiye’nin 81 İl ve İlçeleri örgün eğitim liselerinde öğrenim gören tüm öğrenciler

KONUSU
: Yarışmanın konusu “serbest” olacaktır.

TÜRÜ
: Kısa Film  

PROJENİN AMAÇLARI
: Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin yaratıcı, araştırmacı, esnek, entelektüel merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerde yetiştirilmeleri için; yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na paralel olarak öğrencilerin;
1. Kısa film yapımını özendirmek,
2. Kendini geliştirmesine katkıda bulunmak,
3. Sinema sektörünü tanımalarını ve ilişkilerini artırmalarını sağlamak,
4. Estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
5. Kültürel değerlerine ve çevreye karşı duyarlı birer birey olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
6. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
7. Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
8. Sanat aracılığı ile istenmeyen davranışlardan uzaklaştırmak,
9. Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.  

PROJENİN SONUÇLARI:

Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etmeleri için kısa filmlerin çekilmesi
Kısa filmlerin çekiminde okul desteği ve katılımının arttırılması
Üretilenleri gelecek kuşaklara aktarılması için eserlerin ödüllendirilmesi  

PROJENİN FAALİYETLERİ:

Bu yarışma, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan tüm resmî ve özel ortaöğretim (Örgün eğitim) öğrencilerinin katılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı Onayı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. “Gençliğin Gözünden” Türkiye Liselerarası Kısa Film Yarışması’nın organize edilmesi ve okullara duyurulması    
Lise öğrencilerinin kısa filmleri çekmesi
Kısa filmlerin Okullar tarafından Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmesi veya kargo ile gönderilmesi
Yarışmaya katılan kısa filmlerin Seçiciler Kurulu tarafından değerlendirilerek derecelendirmenin yapılması
Ödül alan eserlerin Seçiciler Kurulu tarafından değerlendirilmesi ve Ödül Töreni düzenlenmesi  

ZAMANI: Etkinliğin başlangıcı-bitişi: Ocak 2013-Aralık 2013

KATILIM KOŞULLARI: Uygulama, aşağıda verilen teknik bilgilere uygun olarak yapılacaktır.
Yarışmaya katılacak filmler; Millî Eğitim Bakanlığı ve Çankaya Kaymakamlığı ile işbirliği yapılarak Türkiye’nin 81 İl ve İlçelerinde örgün eğitim veren lise öğrencileri arasında; Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6.“Gençliğin Gözünden” Türkiye Liselerarası Kısa Film Yarışması filmlerinin konusu serbest olacaktır.
Filmin süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.
Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama Esasları’nda yer almayan konulara dair takdir yetkisi, ilgili Yarışma Seçiciler Kurulu’na aittir.
Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate alınacaktır.
Daha önce yarışmalarda ödül almış yapımlar yarışmaya katılamazlar.
Yapımlar okul ve yönetmen olan kişi adına yarışmaya katılabilir ve başvuru okul ve yönetmen tarafından birlikte yapılır.
Yarışmaya katılacak olan yapımlar üçer adet olarak DVD formatında gönderilecektir. DVD’lerin üzerine eserin adı, süresi, yönetmenin ad ve soyadı ile okulun adı yazılmalıdır.
Yarışmaya katılan filmlerin kopyaları Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arşivinde saklanır.
Yarışmada ödül alan filmlerin (İlk 10 film) ticarî olmayan her türlü gösterimde kullanım hakkı Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Ödül alan filmlerin telif hakları için öğrenci-yönetmenlerin 18 yaşından küçükler için yasal vasilerinden (anne-babadan), 18 yaşından büyükler için kendilerinden onay alınacaktır.
Yarışmaya katılan filmler; Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından profesyonellerden oluşturulacak olan bir Ön Jüri tarafından değerlendirilerek Yarışma Seçiciler Kurulu’na (Esas Jüri’ye) sunulacaktır. Nihai değerlendirme yine profesyonellerden oluşturulacak olan Yarışma Seçiciler Kurulu tarafından yapılacaktır.  

DEĞERLENDİRME KURULU:   

Seçiciler Kurulu(JÜRİ) Ali ATLIHAN / Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Özcan YAĞCI/Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Şükrü KÜNÜÇEN/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi   
Zümrüt KARATEKİN/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Yapım Atölyesi
Ferda AYVAZ  / Öğretmen-“Gençliğin Gözünden” 6. Türkiye Liselerarası Kısa Film Yarışması Genel Koordinatörü  

ÖN JÜRİ:
Burcu ÇULHACI/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS 2. Sınıf Öğrencisi   
Tuğberk Refik HIDIROĞLU/Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı 2. Sınıf Öğrencisi   
Ahmet Cem ARSLAN/ Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS 2. Sınıf Öğrencisi   

   
DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:
Senaryo 30 Puan
Kamera Kullanımı 30
Puan Kurgu 10
Puan Ses 10
Puan Işık 10
Puan Özgün Müzik  10 Puan  

SON BAŞVURU TARİHİ: 22 MART 2013  

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
İlk 10 Filmin yönetmenleri kamera ile ödüllendirilecektir. Ödül alan filmin yönetmeni ve öğretmeni, Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Ödül Töreni’ne davet edileceklerdir.  

ÖDÜL TÖRENİ:
Haziran 2013 - ANKARA        BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER:  Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kumrular Caddesi, 3. Sokak, No:7/B Kızılay/ANKARA  
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ferda AYVAZ  Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 6. “ Gençliğin Gözünden” Türkiye Liselerarası Kısa Film Yarışması Koordinatörü Kumrular Caddesi, 3. Sokak, No.7/B KIZILAY/ANKARA 0 312 419 67 22 / 119 0 532 384 16 99 cankayakisafilm@gmail.com      
           Erhan ÖLEKLİ                                                              Ferda AYVAZ                     
          Şube Müdürü                                                        Yarışma Genel Koordinatörü                                       

 
ÇANKAYA MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 6. “GENÇLİĞİN GÖZÜNDEN”  TÜRKİYE LİSELERARASI KISA FİLM YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI  
Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6.“Gençliğin Gözünden” Türkiye Liselerarası Kısa Film Yarışması, Türkiye’nin 81 İl ve İlçelerinde bulunan tüm resmî ve özel örgün eğitim liselerinde; 2012–2013 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören bütün öğrencilere açıktır. Ödüle değer eserler, öğrencilerin 2012-2013 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirdikleri çalışmalar arasından seçilecektir. 
1. Yarışmaya gönderilen kısa filmler; Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerine uygun olmalıdır.
2. Kısa Film, en fazla 10 dakika olmalıdır. Kısa Film konusu serbesttir. Orijinal bir senaryoya dayanmalıdır. Tek bir konsept işlemeli, konsepti taşıyan bir hikâye olmalıdır. Hikâyede önemli olan, karakter gelişiminden ziyade bir fikri en çarpıcı ve algılanabilecek şekilde aktarmaktır. Görüntü ve kurgu başta gelen anlatım öğeleridir. Video, animasyon ve/veya başka serbest bir teknik kullanılarak hazırlanmalıdır. Grafik ve animasyon kullanılabilir.
3. Yaratıcılığı ve öykü anlatımını zorlayan, insanlar ve tutkularının büyük bir beceri ile anlatıldığı filmler ve aynı zamanda daha kavramsal düşünceler, izleyicileri bir miktar zorlayacak ve onları çekecek fikirler olmalıdır. Kısa filmin amacı, gençlerle bütünleşerek onları şaşırtmaları ve heyecanlanmalarını sağlamaktır.
4. Yapılması Gerekenler: Yarışmaya katılacak olan yapımlar 3 kopya halinde hazırlanmalı ve DVD formatında ve Onaylı Başvuru Formu ile birlikte gönderilmelidir. Yarışma Seçiciler Kurulu’na sunulmak üzere gönderilen eserlerin üzerindeki etiketlerde a) Filmin Adı, b) Süresi, c)Yönetmen, Yapımcı, Senarist ve Kameraman isimleri, d) Okulun Adı, e)İl ve İlçe Adı’nın belirtilmesi gerekmektedir.
5. Yarışmaya katılan filmlerin ticarî olmayan her türlü gösterimde kullanım hakkı Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Yarışma sonucunda çeşitli ödüller verilecektir.
6. Yarışmaya katılan filmler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından profesyonellerden oluşturulacak olan 3 kişilik bir Ön Jüri tarafından değerlendirilerek yine profesyonellerden oluşturulacak Yarışma Seçiciler Kurulu(Jüri)’ye sunulacaktır. Nihaî değerlendirme Yarışma Seçiciler Kurulu(Jüri) tarafından yapılacaktır.
7. Yarışmaya katılan öğrenciler ve okullar yarışma katılım formlarını eksiksiz doldurmalıdır.
8. Tüm başvurulara yönetmenin özgeçmişi, 2 adet fotoğrafı ve okul kimliğinin fotokopisi eklenmelidir. Ayrıca her film için ilgili Başvuru Formu(3 adet) eserle birlikte gönderilmelidir. 
9. Yarışmaya gönderilen tüm çalışmaların Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından uygun bulunması zorunludur. Ayrıca, tüm çalışmalarda okul müdürünün onayı zorunludur. 
10. Yarışmaya gönderilen çalışmalar iade edilmez.
11. Yarışmaya başvuru için son tarih, 22 Mart 2013 Cuma akşamı saat: 17.00’ye kadardır. Eserler; Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen adresine gönderilecektir.
12. Yarışma Uygulama Esaslarına ve Katılım Koşullarına uymayan filmler yarışma dışı kalacaktır.
 
Yarışma İletişim Tel: 0 312 419 67 22 / 119
Ferda AYVAZ 0 532 384 16 99
E-mail: cankayakisafilm@gmail.com
Adres: Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü             
Kumrular Caddesi, 3. Sokak             
KIZILAY/ANKARA  
Anasayfa || Hakkımızda || İletişim || Üye Ol / Giriş ||  Hoşgeldiniz : Tarih : 5.10.2015 06:58:52  Toplam Kurum : 95 Toplam Üye : 1569 Toplam Fırsat : 3